മനസാ വാചാ

മനസാ വാചാ – by ഹകു

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments

ശബരിമലയിൽ ഭക്തരുടെ തിരക്ക് ഏറുന്നു

വാളം പുളികൊണ്ടുള്ള പൊടിക്കൈകൾ