സ്വകാര്യ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ കേന്ദ്ര നീക്കം

സ്വകാര്യ  കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ കേന്ദ്ര നീക്കം 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments

ഇത് വരച്ചത് ഒരു വ്യക്തിയല്ല, സവർണ്ണ രാജ്യത്തിന്റെ രണ്ടാം പിറവിയ്ക്ക് കോപ്പുകൂട്ടുന്ന വിരലുകളും തലച്ചോറുകളുമാണ്  

പുതുവർഷം അനന്തപുരിക്ക് ‘വസന്തോത്സവ’മാകും – മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ