അതുല്‍ ഓട്ടോയില്‍ നിന്നും ജെമിനി ഡി ഇസെഡ്

ഇന്ത്യയിലെ മുന്‍നിര ത്രീ വീലര്‍ നിര്‍മ്മാതാക്കളായ അതുല്‍ ഓട്ടോ 395 സി സി 4 സ്റ്റോക്ക് ഡീസല്‍ ത്രീ വീലര്‍ ജെമിനി ഡി…