ഇന്ത്യൻ വനിതയ്ക്ക് ധീരതയ്ക്കുള്ള അവാർഡ്

ലണ്ടൻ: ഇന്റർനാഷണൽ മാരിടൈം ഓർഗനൈസേഷന്റെ ധീരതയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് ക്യാപ്റ്റൻ രാധിക മേനോന് ഈ വർഷം സമ്മാനിക്കും. ഈ അവാർഡ് നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ…