രാഹുൽ കോൺഗ്രസ്സ് അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക്

Shashi Kapoor,death, Amitabh Bachchan, blog ,Bachchan’s tribute, grief and loss , Deewar ,co-star,Shehenshah star , hairstyle ,behaviour, dear ,wife ,Jennifer,hospital , ,babbua, a heartbreaking tribute ,films, Bollywood, Hollywood

ശശി കപൂറിന്റെ വിടവാങ്ങൽ; സ്മരണകളുമായി അമിതാഭ് ബച്ചൻ