ഔഷധ സസ്യ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കർഷക സമ്മേളനം

തിരുവനന്തപുരം: ഔഷധസസ്യങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തിനും ആദായത്തിനും എന്ന പ്രചരണവുമായി ഫെബ്രുവരി 15 മുതൽ 19 വരെ അന്താരാഷ്ട്ര ആയുഷ് കോൺക്ളേവ് കനകക്കുന്നിൽ നടക്കും. അന്താരാഷ്ട്ര ആയുഷ് കോൺക്ലേവിന്റെ പ്രധാന ഇനങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഔഷധസസ്യ കർഷകസംഗമം ഫെബ്രുവരി 18 ന് കനകക്കുന്ന് പാലസ് ഹാളിലാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

സംസ്ഥാന ഔഷധ സസ്യ ബോർഡിൻറെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ സംരംഭത്തിൽ ഔഷധസസ്യ പരിചയം, ശാസ്ത്രീയമായ ഔഷധസസ്യകൃഷി ,ഔഷധ സസ്യ സംരക്ഷണം, പരിപാലനം, വിപണനസാധ്യതകൾ   തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തലത്തിലുള്ള മറ്റ് സാധ്യതകൾ, ഔഷധസസ്യ ബോർഡ് ന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നീ വിഷയത്തിൽ വിദഗ്ധർ സംസാരിക്കും. 

ഔഷധകൃഷിയിൽ താല്പര്യമുള്ള ഇരുന്നൂറോളം കർഷകർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ മീറ്റിൽ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ,കൃഷിയുമായും വിപണനവുമായും ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ചർച്ചചെയ്യും.

ദേശീയ ഔഷധസസ്യ ബോർഡ് പ്രതിനിധിയുടെ സാന്നിധ്യവും മീറ്റിൽ ഉണ്ടാകും. ഔഷധ സസ്യകൃഷിയും വിപണനവും ഗയാസ്ട്രബിൾ വിജയകരമായി നടത്തിവരുന്ന കർഷക സംഘങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രതിനിധികൾ അവരുടെ അനുഭവം പങ്കു വയ്ക്കും. 

കർഷകരെ ശക്തരാക്കുക, പുതു സംരംഭകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, അതിലൂടെ ’ഔഷധസസ്യം ആരോഗ്യത്തിനും ആദായത്തിനും’ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്നതാണ് ഈ മീറ്റിന്റെ പ്രമേയം. മീറ്റിൽ കർഷകരുടെ ഉത്പന്നങ്ങൾക്കായി ഒരു ലഘു പ്രദർശനവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments

ജിവി രാജ സ്പോര്‍ട്സ് സ്കൂളിലും കണ്ണൂര്‍ സ്പോര്‍ട്ട്സ് ഡിവിഷനിലും 16 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി 

സ്ക്രീം: കത്വയിലെ പെൺകുട്ടിക്ക്‌ സ്റ്റുഡന്‍റ്സ് ബിനാലെയുടെ സമർപ്പണം