ലോകാദ്ഭുതങ്ങളിലൊന്നായ താജ്‌മഹലി​ന്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിലെ മിനാരം തകർന്നു

ന്യൂഡൽഹി: ലോകാദ്ഭുതങ്ങളിലൊന്നും ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാന മന്ദിരവുമായ താജ്‌മഹലിന്റെ ( Taj Mahal ) പ്രവേശന കവാടത്തിലെ മിനാരം തകർന്നു വീണു. ഇന്നലെ ആഗ്രയിൽ വീശിയടിച്ച…