ലോകത്തിലെ കുഞ്ഞൻ ഫോണായ ടൈനി ടി1 ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു

ലണ്ടൻ: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഫോണായ ‘ടൈനി ടി1’ ( Tiny t1 ) വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ ഈ…