എടിഎമ്മുകള്‍ കാലിയായി; ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നോട്ട് ക്ഷാമം രൂക്ഷം

ന്യൂഡല്‍ഹി: നോട്ട് നിരോധനത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ കറൻസി ക്ഷാമത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ പലയിടത്തും വീണ്ടും കറൻസി ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. പണമില്ലാത്തതിനെ തുടർന്ന്…