256 ജിബി മെമ്മറി സ്റ്റോറേജുമായി വൺപ്ലസ് 6 മിഡ്‌നൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തുന്നു

അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ തരംഗം സൃഷ്‌ടിച്ച വൺപ്ലസ് തങ്ങളുടെ പുതിയ സ്മാർട്ട് ഫോണായ വൺപ്ലസ് 6 -ൽ ഇത്തവണ 256 മെമ്മറി സ്റ്റോറേജ് ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ്…