വിമാനയാത്രയിലെ അച്ചടക്കം; ചട്ടങ്ങളുമായി വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം

ന്യൂഡല്‍ഹി: വിമാനങ്ങളിൽ മോശമായി പെരുമാറുന്നവർക്ക് യാത്രാ വിലക്കുമായി (No-Fly List) കേന്ദ്രം രംഗത്തെത്തി. വിമാന യാത്രക്കാർ അച്ചടക്കവും മാന്യതയും പാലിക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങൾ…