സ്‌പൈസ് വേൾഡിന് 20 വയസ്സ്; ആഘോഷവുമായി ആരാധകർ

ലണ്ടൻ: ലോകത്തിന്റെ സകല മുക്കിലും മൂലയിലും ആരാധകവൃന്ദത്തെ സൃഷ്‌ടിച്ച സ്‌പൈസ് ഗേൾസിന്റെ ‘സ്‌പൈസ് വേൾഡ്’ (Spice World) എന്ന ചലച്ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് രണ്ടു…