ആകാശക്കപ്പല്‍ ഫ്ലയിംഗ് ബം തകര്‍ന്നു; അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതം

ലണ്ടൻ: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആകാശക്കപ്പലായ ‘ഫ്ലയിംഗ് ബം’ (Flying Bum) തകര്‍ന്നു വീണു. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ബെഡ്ഫഡ്ഷെയറിലാണ് ‘ഫ്ലയിംഗ് ബം’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എയര്‍ലാന്‍ഡര്‍ 10…