വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം: ബെര്‍ത്ത് നിര്‍മ്മാണം ആരംഭിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തുറമുഖ വികസന സ്ഥാപനവും, അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗവുമായ അദാനി പോര്‍ട്ട്‌സ് ആന്റ് സ്‌പെഷല്‍ ഇക്കണോമികസ് സോണ്‍ ഇന്ത്യയിലെ…