പോപ്പ് അപ്പ് സെൽഫി ക്യാമറയുമായി വിവോ നെക്സ് എസ്, നെക്സ് എ വിപണിയിൽ

ആരാധകർ ഏറെ കാത്തിരുന്ന വിവോയുടെ പുതിയ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ വിപണിയിൽ എത്തി. നെക്സ് എസ്, നെക്സ് എ ( Vivo NEX S )…