ദിലീപിന്റെ ഡിസിനിമാസ് തുറക്കാം: ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി: നടൻ ദിലീപിന്റെ തീയേറ്ററായ ഡി സിനിമാസ് (dcinemas) തുറക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. തീയേറ്റര്‍ അടച്ചു പൂട്ടിയ ചാലക്കുടി നഗരസഭയുടെ ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി…