വോഡാഫോണ്‍ പ്ലേയിൽ ഇനി ഹോളിവുഡും ബോളിവുഡും ലഭ്യം

കൊച്ചി: ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ-ഓണ്‍-ഡിമാന്‍ഡ് സേവന ദാതാക്കളായ എച്ച്ഒഒക്യു (ഹൂക്ക്)വുമായി വോഡഫോണ്‍ (vodafone)  ഇന്ത്യ സഹകരിക്കുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് ഹോളിവുഡ്, ബോളിവുഡ് സിനിമകളും മറ്റ്…