മേരി കോമിന് ഏഷ്യൻ ബോക്സിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ അഞ്ചാം സ്വർണ്ണം

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാന താരമായ എംസി മേരി കോം (Mary Kom) വീണ്ടും ഏഷ്യൻ ബോക്സിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ (Asian Boxing Championship) സ്വർണ്ണം…