ടെന്നീസ് താരം നദാലിന് എടിപിയുടെ ലോക ഒന്നാം നമ്പര്‍ പുരസ്‌കാരം

ലണ്ടന്‍: പ്രശസ്ത ടെന്നീസ് താരം റാഫേൽ നദാലിന് (Nadal) എടിപിയുടെ (ATP) ലോക ഒന്നാം നമ്പര്‍ പുരസ്‌കാരം. ‘കളിമൺ കോർട്ടിലെ രാജാവ്’ എന്ന്…