പോരാട്ട ഭൂമിയിൽ ബോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളുമായി പലസ്തീനിൽ നിന്നൊരു ഹിന്ദി ടീച്ചർ

ജറുസലേം: യുദ്ധങ്ങളും ആഭ്യന്തര സംഘർഷങ്ങളും രൂക്ഷമായ പാലസ്തീനിൽ നിന്നൊരു വ്യത്യസ്ത വാർത്ത. ഹിന്ദി ചിത്രങ്ങളെ വളരെയേറെ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്ന, യൂട്യൂബിലൂടെ ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കുന്ന അയ…