പ്രമുഖരെ വിമർശിച്ച് അറസ്റ്റിലായ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ബാലയ്ക്ക് ജാമ്യം

തിരുനല്‍വേലി: തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയേയും (Tamil Nadu CM) പോലീസിനെയും കളക്ടറേയും വിമര്‍ശിച്ച് കാര്‍ട്ടൂണ്‍ (cartoon) വരച്ചതിന് അറസ്റ്റിലായ കാര്‍ട്ടൂണിസ്റ്റ് ബാലയ്ക്ക് (cartoonist Bala)…