സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ ടൂറിസത്തിന് 381 കോടി രൂപ

തിരുവനന്തപുരം: ധനമന്ത്രി ഡോ. തോമസ് ഐസക്ക് നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച സംസ്ഥാന ബജറ്റില്‍ ടൂറിസം [ Kerala Tourism ] മേഖലയ്ക്കായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നത് 381…