ബിഗ് ബാംഗിനെതിരെ ബിഗ് ബൗൺസ് തിയറി; ശാസ്ത്രലോകത്ത് തർക്കം

വാഷിംഗ്‌ടൺ: ബിഗ് ബൗൺസ് സിദ്ധാന്തത്തിനെതിരെ ബിഗ് ബാംഗ് സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ വക്താക്കളായ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങും, മുപ്പത്തിരണ്ടോളം ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞരും രംഗത്തെത്തി. ഫെബ്രുവരിയിൽ ‘പോപ്പ് ഗോസ് ദി യൂണിവേഴ്‌സ്’ എന്ന…