ഇനി ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രികർക്കും എയർബാഗ് സംരക്ഷണം; പുതു ഹെൽമറ്റുമായി ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ

കാർ യാത്രികർക്ക് സുരക്ഷ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന എയർബാഗുകൾ ഇനി ഇരു ചക്ര വാഹന യാത്രക്കാർക്കും സുരക്ഷയൊരുക്കും. ഇന്ത്യയിൽ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നവർക്ക് സുരക്ഷ…