തോമസ് ചാണ്ടി വിഷയത്തിൽ കരിങ്കൊടിയും കോടതി വിമർശനവും

കൊച്ചി: തോമസ് ചാണ്ടി (Thomas Chandy) കേസിൽ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായ മന്ത്രി ഭരണസംവിധാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹൈക്കോടതിയിൽ (HC) വിമർശനം. സര്‍ക്കാരിന്റെ…