ദേശീയ നാടോടി കലാസംഗമം: തലസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും അരങ്ങൊരുങ്ങുന്നു

തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ത്യയുടെ നാടോടി പാരമ്പര്യത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ചയുമായി അഞ്ഞൂറിലേറെ കലാകാരന്മാർ അണിനിരക്കുന്ന ദേശീയ നാടോടി കലാസംഗമത്തിന്റെ ( National folk festival ) രണ്ടാം പതിപ്പിന്…