മിന്നലേറ്റ യുവ ക്രിക്കറ്റർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

കൊൽക്കത്ത: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ പുതു പ്രതീക്ഷയായി തിളങ്ങുമായിരുന്ന യുവ കൊൽക്കത്ത ക്രിക്കറ്റർക്ക് ( young Kolkata cricketer ) ദാരുണാന്ത്യം. ഇന്നലെയുണ്ടായ പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിലാണ്…