സിപിഎം പിന്തുണയിൽ വീണ്ടും കേരള കോൺഗ്രസിന് ജയം

കോട്ടയം: കോട്ടയത്ത് വീണ്ടും സിപിഎം-കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് (എം) ധാരണ. കോട്ടയത്ത് നടക്കുന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വികസന സ്റ്റാന്‍ഡിങ് കമ്മിറ്റി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഎം കേരളാ…