ഹരിത കേരളം മിഷന്റെ വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറി

കൊച്ചി: ഹരിത കേരളം മിഷന്റെ ( Haritha Keralam Mission ) ഒന്നാം വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് ഹരിത കേരളം മിഷന്‍ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍…