സൈക്ലിസ്റ്റുകളുടെ ടൂര്‍ ഓഫ് നീല്‍ഗിരീസ്; ഡിസംബര്‍ 10 മുതല്‍ 17 വരെ

കൊച്ചി: ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള 128 സൈക്ലിസ്റ്റുകള്‍ (cyclists) പങ്കെടുക്കുന്ന ‘ടൂര്‍ ഓഫ് നീല്‍ഗിരീസ്’ (Tour of Nilgiris) പത്താമത് എഡിഷന്‍…