സ്‌പൈസ്‌ കോസ്റ്റ് മാരത്തോണ്‍ സച്ചിന്‍ ഫ്ലാഗ് ഓഫ്‌ ചെയ്യും

കൊച്ചി: കൊച്ചിയുടെ സ്വന്തം ഐ.ഡി.ബി.ഐ ഫെഡറല്‍ സ്‌പൈസ്‌ കോസ്റ്റ് മാരത്തോണ്‍ (Spice coast Marathon) നവംബര്‍ 12 ഞായറാഴ്ച്ച നടക്കും. 4000-ല്‍ അധികം…