ആദ്യ ഗോഡ്‌സില്ല മനുഷ്യൻ യാത്രാമൊഴി ചൊല്ലി

ടോക്കിയോ: 1954-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ജാപ്പനീസ് ചിത്രം ‘ഗോഡ്‌സില്ല’യിലൂടെ (Godzilla) ചരിത്രത്തിൽ സ്ഥാനം നേടിയ അഭിനേതാവ് ഹൗറോ നാക്കാജിമ (Haruo Nakajima) അന്തരിച്ചു. ന്യൂക്ലിയർ…