നയം വ്യക്തമാക്കി മുൻ മുഖ്യസാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് അരവിന്ദ് സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ രംഗത്ത്

വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു എൻ ഡി എ സർക്കാരിന്റെ മുഖ്യസാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് സ്ഥാനത്തു നിന്നുള്ള അരവിന്ദ് സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ ( Arvind Subramanian ) രാജി….