സെൽഫിപ്രേമികൾക്കായി ഓപ്പോ എഫ് 5 യൂത്ത് പുറത്തിറക്കി

കൊച്ചി: യുവജനങ്ങള്‍ക്കായി ഡിസൈന്‍ ചെയ്ത ‘ഓപ്പോ എഫ് 5 യൂത്ത്’ (Oppo F5 youth) കമ്പനി പുറത്തിറക്കി. എഫ് എച്ച് ഡി പ്ലസ്…