ഇരുചക്ര വാഹന വിപണിയില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം

ന്യൂഡൽഹി: ഇരുചക്രവാഹന വിപണിയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുന്ന രാജ്യമെന്ന റെക്കോർഡാണ് ഇന്ത്യ നേടിയെടുത്തത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം…