ഷീ-ബോക്‌സിലേയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാതി ലഭിച്ചത് കേരളത്തിൽ നിന്ന്

ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്ര വനിതാ, ശിശുവികസന മന്ത്രാലയം ആരംഭിച്ച ഷീ-ബോക്‌സ് ( SHe-Box ) എന്ന ഓണ്‍ലൈന്‍ കംപ്ലയിന്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് സംവിധാനത്തില്‍ കേരളത്തില്‍ നിന്നാണ് ഏറ്റവും…