ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത അതിഥി

108 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള സ്പാനിഷ് ചിത്രമാണ്  ഗ്വിലെം മൊറാലസ്  സംവിധാനം ചെയ്ത ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത അതിഥി (The Uninvited Guest). ജൂലിയാസ് ഐസ്, ഇൻസൈഡ്…