ജിഎസ്ടി: ഉയര്‍ന്ന സ്ലാബ് മാറി; 177 ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വില കുറയും

ഗുവാഹട്ടി: ചരക്ക് സേവന നികുതിയിലെ (GST) ഉയര്‍ന്ന സ്ലാബായ ( highest slab ) 28 ശതമാനം നികുതി (tax) 50 ഉത്പന്നങ്ങള്‍ക്കു…