ശ്രദ്ധ ഫോണിൽ; അപകടം ഒഴിവാക്കാൻ വിവിധ പദ്ധതികൾ

ന്യൂയോർക്ക്: മൊബൈൽ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചും മെസ്സേജയച്ചും റോഡ്‌ മുറിച്ചു കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പണി പാളും. അമേരിക്കൻ നഗരമായ ഹവായിലെ ഹോണോലുലുവിലാണെങ്കിൽ കഴുത്തിൽ തന്നെയാവും…