ആത്മീയ നേതാവ് ഭയ്യുജി മഹാരാജ് മരണമടഞ്ഞു; ആത്മഹത്യയെന്ന് അധികൃതർ

ഇൻഡോർ: ആത്മീയ നേതാവും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനുമായ ഭയ്യുജി മഹാരാജ് ( Bhaiyujji Maharaj ) മരണമടഞ്ഞു. അദ്ദേഹം സ്വയം വെടിവച്ചാണ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയതെന്ന് ഇൻഡോറിലെ…