ഫാ. ടോം ഉഴുന്നാലിന് സ്റ്റോക്ക്ഹോം സിന്‍ഡ്രം: കണ്ണന്താനം

കോട്ടയം: യെമനിലെ ഭീകരന്മാരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട മലയാളി വൈദികന്‍ ഫാ. ടോം ഉഴുന്നാലിന് (uzhunnalil) സ്റ്റോക്ക്ഹോം സിന്‍ഡ്രം (stockholm syndrome) ആണെന്ന് മന്ത്രി…