ഭക്ഷണപ്രിയർ സെൽഫി പ്രേമികളായാൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ത്?

ഓർഡർ ചെയ്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അതിന്റെ മുൻപിലിരുന്ന് സെൽഫിയെടുത്തും ആ ചിത്രങ്ങൾ ഉടനടി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി പങ്കു വയ്ക്കുന്നതും നമ്മളിൽ പലരുടെയും…