മുൻപ് പുച്ഛിച്ചു തള്ളിയവരെ തന്റെ ആരാധകരാക്കിയ ബ്രസീലിയൻ സുന്ദരി

റിയോ ഡി ജെനീറോ: ബ്രസീലിൽ നിന്നുള്ള വനിതാ ബ്ലോഗർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ താരമായത് തികച്ചും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലൂടെ. അമിതവണ്ണത്തിന്റെ ( Obesity ) പേരിൽ ഒട്ടേറെ…