ഭീം ഉള്‍പ്പെട്ട ആദ്യ സ്മാർട്ട് ഫോണ്‍ കാര്‍ബൺ പുറത്തിറക്കി

കൊച്ചി: നാഷണല്‍ പെയ്‌മെന്റസ് കോര്‍പ്പറേഷനുമായി സഹകരിച്ച് കാര്‍ബണ്‍ മൊബൈല്‍സ് ഭീം (ഭാരത് ഇന്റര്‍ഫെയ്‌സ് ഫോര്‍ മണി) ഉള്‍പ്പെടുത്തിയുള്ള ആദ്യ സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണായ കെ9…