ഹരിയാനയിലെ സ്ത്രീവിരുദ്ധത; പരാതിയുമായി ദേശീയ വനിതാ കബഡി താരം

റോഹ്‌തക്: സ്ത്രീവിരുദ്ധ നിലപാടുകളിലൂടെയും പ്രവർത്തികളിലൂടെയും കുപ്രസിദ്ധമായ ഹരിയാനയിൽ ( Haryana ) നിന്നും വീണ്ടും മറ്റൊരു വാർത്ത കൂടി പുറത്തു വന്നു. ‘ഗോദ’…