അന്ധവിശ്വാസങ്ങള്‍ക്കെതിരെ പോരാട്ടം; മുന്‍ മന്ത്രി സെമിത്തേരിയില്‍

ബെലഗവി: അന്ധവിശ്വാസങ്ങള്‍ക്കെതിരെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ പോരാട്ട മാർഗം സ്വീകരിച്ച കർണാടകയിലെ ഒരു മുൻ മന്ത്രി (former minister) ശ്രദ്ധേയനാകുന്നു. മുന്‍ മന്ത്രി സതീഷ്…