ഡൽഹിയിൽ മഴ: വിമാന-തീവണ്ടി യാത്രകൾ വൈകി

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ മഴയെ തുടർന്ന് രണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകൾ വൈകി. മോശം കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസ് റദ്ദാക്കിയതായി…