മെഡിക്കൽ പ്രവേശനം റദ്ദാക്കൽ സുപ്രീംകോടതി ശരിവെച്ചു

ന്യൂഡൽഹി: പാലക്കാട് കരുണ, കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലെ പ്രവേശനം റദ്ദാക്കിയ ഹൈക്കോടതി വിധി സുപ്രീംകോടതി ശരിവെച്ചു. കണ്ണൂർ കോളേജിലെ 150 സീറ്റിലെയും, കരുണ…