കരുണ എസ്റ്റേറ്റ്: നികുതി സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കി

തിരുവനന്തപുരം: പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കരുണ എസ്റ്റേറ്റ് (karuna estate) ഭൂമിയുടെ നികുതി സ്വീകരിക്കാനുള്ള മുന്‍ സര്‍ക്കാറിന്റെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കാന്‍ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു. നെല്ലിയാമ്പതിയില്‍…