ഇന്ത്യൻ ചരിത്ര കോൺഗ്രസ്: മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി

തിരുവനന്തപുരം: എഴുപത്തേഴാമത് ഇന്ത്യൻ ചരിത്ര കോൺഗ്രസ് കേരള സർവ്വകലാശാലയിൽ ഡിസംബർ 28-ന്‌ ആരംഭിക്കുവാനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി പ്രോവൈസ്‌ ചാൻസലർ ഡോ. എൻ വീരമണികണ്ഠൻ…